معرفی محصولات جدید

هارنس AVAO جهت جلوگیری از سقوط موقعیت گیری کار در فضای معلق

هارنس

AVAHO

برخی از سوابق ما

91

سازمان ها

5055

نفرات آموزش دیده

133384

نفر ساعت های آموزشی

خدمات ما

خدمات اجرایی

خدمات دسترسی به کلیه نقاط غیر قابل دسترسی یا دسترسی دشوار جهت اجرای طیف وسعی از فعالیت های تعمیراتی و نصب

خدمات آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی دسترسی با طناب (ایراتا) در سه سطح بصورت بین المللی و سایر دوره های تخصصی در مراکز آموزشی بین المللی و محل کار

مشاوره و فروش

ارایه خدمات مشاوره و ارایه پروپزال های اجرایی جهت تسریع انجام پروژهای صنعتی، مدیریت سقوط و فروش تجهیزات تخصصی کار در ارتفاع، عمق و حفاظت در برابر سقوط

مشتریان ما