نیلینگ و آنکراژ

نیلینگ روش خلاقانه استرالیایی ها که انقلابی در مستحکم سازی دیواره تونلها به وجود آورد و توسط آلمانی ها و فرانسوی ها در  ترانشه ها و  کوله پلها کارآمدی خود را اثبات کرد امروزه جای خود را در صنعت عمران باز کرده، در نیلینگ و آنکراژ  که بر روی آن شاتگریت و یا توری بندی (مشینگ) اجرا میگردد کلیدی ترین مورد، روش دسترسی و ایمنی این روش میباشد .دسترسی با طناب  با توجه به استانداردها و شرایط تعریف گردیده این روش در آیین نامه ها و نیذ سوابق  پروژه های بین المللی نیلینگ، ایمن ترین و کار آمد ترین روش دسترسی میباشد. در این روش تمامی تکنسین ها و کار شناسان یک پروژه نیلینگ  در سیستمهای مجزا  کار در ارتفاع به همراه سیستم ایمنی پشیتیبان مشغول به کار هستند.

ماشین آلات، دریل واگنها و رادها نیز همگی در سیستمهای ایمنی مجزا قابلیت جابه جایی در ارتفاع  و حرکتهای افقی را نیز دارا میباشند. جهت  مشاوره  و کسب اطلاعات بیشتر پیرامون پروژه های آنالیز خاک،  نیلینگ و  مستحکم سازی با بخش اجرا شرکت دسترسی با طناب  در ار ارتباط باشید.