شرکت فرافن آموز ایلیا سطح گسترده ایی از اقدامات و راه حل های مربوط به نظافت را برای ساختمان های صنعتی و تجاری پیشنهاد می دهد. با بکارگیری تکنسین های با تجربه کلیه نقاط مربوط به ساختمان های بلند ، سازه ها ، نماها ، پنجره ها و … قابلیت نظافت و تمیز کاری را دارد به شکلی که تکنسین های این شرکت می توانند تقریبا به هر بخشی از ساختمانها و سازه ها جهت اهداف نظافت و بازسازی دسترسی داشته باشند. اینگونه راه حل های ارائه شده جهت بازسازی و نظافت از سرعت ، کارایی ، و ایمنی بسیار بالا نسبت به روش های سنتی برخوردار بوده و در حفظ و نگهداری سرمایه های سازمان موثر خواهد بود.