نصب و تست انواع تورهای ایمنی

شرکت FFAI توانایی نصب و برچیدن کلیه تورهای ایمنی جهت کاربردهای مختلف با استفاده از یک سیستم دسترسی دینامیک (پویا) (با قابلیت دسترسی، نصب و برچیدن سریع با حداکثر کارایی) را دارا می باشد. تکنسین های این شرکت دارای تجربه گسترده ایی در زمینه دسترسی به نقاط با دسترسی سخت، عرشه ها، سازه های اسکله های بارگیری، پل ها و سایر سازه ها که نیاز به دسترسی و نسب تجهیزات می باشند را در مقیاس بزرگ دارا می باشد. ارائه سیستم های شبکه (تور های ایمنی) تلفیق شده با تکنیک ها و روش کار با طناب/ حفاظت در برابر سقوط راه کاری ایمن، موثر و اقتصادی جهت دسترسی به نقاط دشوار می باشد.