دوره ایمنی کار در ارتفاع و حفاظت دربرابر سقوط

دوره کار در ارتفاع، دوره عمومی جهت شناخت با روش های صحیح و ایمن کار در ارتفاع می باشد.

کار در ارتفاع طبق قانون اداره کار به هرگونه فعالیتی در ارتفاع بیش از ۱٫۲ متر گفته می‌شود.

در این دوره نحوه کار با ابزارهای متوقف کننده سقوط (Fall arrester) و همیچنین لایف لاین (Life line) به صورت عملی داده می‌شود.