خدمات نجات تیم دسترسی با طناب

FFAI سرویس های امدادرسانی سفارشی را بصورت تخصصی و با توجه به نیاز مشتریان خود و همچنین اطمینان کارفرمایان از تطابق رویدادهای کاری و روش های ایمن در حضور تیم های خدمات اضطراری با قوانین و مقررات ملی و بین المللی فراهم می آورد. این شرکت نه تنها از تکنسین های نجات کاملا با تجربه با گذراندن آموزش های کافی بهره می برد که در کنار این وظایف توانایی گسترده ایی در زمینه های زیر را دارا هستند:

  • نجات / مدیریت کلیه رویدادها
  • طرح نجات
  • تهیه روش های ایمن انجام کار
  • ارزیابی ریسک
  • آموزش های تخصصی