خدمات مربوط به سازه های فراساحل

سازه های فضایی دکلهای مخابراتی و برق هرکدام دامنه فعالیت و خدمات گسترده ای را طلب مینمایند. این فعالیتها از نصب و اتصالات آنتنهای مخابرتی و تقویت کننده های برق گرفته تا تعمیر و نگهداری دکل ، رنگ آمیزی و دریافت استانداردهای لازم. تیمهای اجرای خدمات دکل تجربه و تخصص کار بر روی دکل را در یک جا و با روش کار آمد دسترسی با طناب در اختیار شما قرار میدهند.