تور بندی و تثبیت دیواره های کوهستانی

مشینگ یا توری بندی یکی از راه های ارزان و کار آمدی است که در چند سال اخیر  برای ایمن سازی و مستحکم سازی دیواره های صخره ای که ریزش دارند ،  .مورد  استفاده قرار میگیرد دسترسی و اتصال توری ها به واسطه تجهیزات سنتی (داربست و جرثقیل) بسیار  هزینه بر و زمان بر میباشد.  با ورود سیستم دسترسی با طناب این پروژه ها بسیار سریعتر و کم هزینه تر به  اتمام میرسند و دارای ایمنی بسیار بالاتری نسبت به دیگر سیستم های  دسترسی میباشد. در ایران بسیاری از پروژههای مستحکم سازی و مشینگ با سیستم دسترسی با طناب به سرانجام رسیده که توجیه اقتصادی بسیار شفافی داشته است.